WOKO.cz


Prohlášení o ochraně osobních údajů

Toto prohlášení o ochraně osobních údajů se týká serveru WOKO.cz.

WOKO.cz neshromažďuje žádná osobní data, která by mohla identifikovat specifickou osobu, kromě případů, kdy osoba sama poskytne WOKO.cz tato data dobrovolně. Takováto data mohou být získána v případě, kdy se osoba dobrovolně zaregistruje za účelem využívání služeb serveru WOKO.cz, účastní se průzkumů, účastní se hlasování atd. Jakékoliv osobní informace identifikující konkrétní osobu nebudou předány, ani prodány třetí straně, kromě případů kdy na to uživatel bude upozorněn v době sběru dat.

WOKO.cz si vyhrazuje právo provádět analýzy o chování uživatelů na svých internetových stránkách. Mezi tyto analýzy patří např.: měření návštěvnosti, počet uživatelů shlédnuvších reklamní banner a počet kliknutí na jednotlivý banner, tato data jsou k dispozici též jednotlivým zadavatelům reklamy - vždy jako statistický přehled, nikoliv jmenovitě.

Uživatelé by také měli vzít na vědomí, že data, která dobrovolně poskytnou do diskuzních fór nebo jiných automaticky generovaných stránek mohou být použita třetí stranou. Takovéto využití osobních informací však nelze kontrolovat a WOKO.cz za toto nemůže nést a neponese žádnou odpovědnost.

Uživatelé by si měli být vědomi skutečnosti, že některé informace o uživatelích mohou být automaticky sbírány v průběhu standardních operací našeho serveru (např. IP adresa uživatelova počítače) a také při použití cookies (malé textové soubory, které se ukládají na uživatelově počítači a server podle nich dokáže rozpoznat uživatele, který ho již jednou navštívil a poté zaznamenávat jeho chování a podle toho například přizpůsobit design a obsah nebo lépe zaměřovat reklamní kampaně). Cookies nejsou programy, které by mohly způsobit škodu na uživatelově počítači. Většina prohlížečů nabízí možnost neakceptovat cookies - některé stránky však nemusí bez povolených cookies fungovat korektně.

Na žádost uživatele podnikne WOKO.cz veškeré finančně přiměřené kroky k odstranění všech osobních dat daného uživatele.

Toto prohlášení nabývá účinnosti dne 1. ledna 2001. WOKO.cz si vyhrazuje právo kdykoliv změnit svoji politiku související s ochranou citlivých dat, poté co na svých webových stránkách informuje uživatele o této změně.
 
reklama


pro uživatele


  nové sledování
  editace/rušení
  zapomenuté heslo
  o službě
  statistika
  technické info
  časté dotazy
pro webmastery


  okénko pro vás
  ikonka pro vás
  technické info
  časté dotazy
všeobecné


  e-mailová reklama
  bannerová reklama
  napište nám
  autořiInternet Info

WOKO, pamatuje si za vás

Copyright (c) 1999-2007 Internet Info, s.r.o. Všechna práva vyhrazena.
Kontakt | Reklama | Ochrana osobních údajů